Visueel comfort

Visueel comfort heeft voornamelijk betrekking op licht en verlichting. U moet denken aan daglicht en kunstlicht, maar ook aan het uitzicht, lichtreflectie en contrast, zonwering en helderheidswering.

Een slechte verlichting kan leiden tot hinder en concentratieverlies. U kunt u waarschijnlijk voorstellen hoe vervelend het is om les te krijgen met behulp van een reflecterend schoolbord. Daarnaast kunnen zaken als verblinding of lichtflikkering problemen opleveren voor leerlingen en leerkrachten. De oorzaken van deze problemen zijn veelal een slecht lichtontwerp, een oude of ondoelmatige verlichtingsinstallatie, een verkeerde opstelling van werkplekken of onvoldoende zonwering.

Naast de visuele taak heeft verlichting een niet-visuele taak die bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van de mens. Licht en donker hebben invloed op de biologische klok en daarmee op het welzijn, stemmingen, alertheid, leerprestaties en op de slaapkwaliteit.

Hoe optimaliseren we het visuele comfort in een schoolgebouw?

Met licht de communicatie bevorderen, de waarneming verbeteren en sociale interactie tot stand brengen: dynamische lichtoplossingen met een optimaal kleurpatroon verhogen de concentratie en het visuele comfort in onderwijsomgevingen.