Akoestiek

Bij oudere schoolgebouwen zijn het vaak dezelfde akoestische problemen die voorkomen. Er treedt bijvoorbeeld hinder op van geluid uit buurlokalen of de gang als gevolg van te beperkte geluidsisolatie van de tussenwanden of het plafond. Of men ervaart hinder van geluid van buitenaf, als gevolg van onvoldoende geluidsisolatie van de gevel.

Ook kan men last hebben van galm in de lokalen, als gevolg van te weinig akoestisch absorberende materialen in de lokalen zelf. Een herkenbaar probleem is waarschijnlijk de ‘flutter echo’. Als twee harde, vlakke wandoppervlakken parallel tegenover elkaar liggen zal onvermijdelijk flutter echo optreden. Als u ooit in een lege, ongemeubileerde ruimte op verschillende manieren in uw handen heeft geklapt weet u hoe een flutter echo klinkt.

Een speciaal aandachtspunt voor akoestiek is de sporthal. Sportaccommodaties zijn vaak ruimtes met zeer veel nagalm. Dit komt door het grote volume van de ruimte en het gebruik van harde bouwmaterialen in zowel het dak als de wanden en de vloer. Geluid door klimaatsystemen (verwarming, ventilatie, airco’s) en geluid van de gebruikers (leerkrachten en leerlingen) wordt hierdoor niet of nauwelijks geabsorbeerd. Naast het discomfort van de gebrekkige verstaanbaarheid, kunnen er bij de gymleerkrachten problemen optreden als vermoeidheid, hoofdpijn, stemklachten en zelfs permanente gehoorschade.

Hoewel u bij een gezonde school wellicht niet direct dacht aan de akoestiek, is het wel een belangrijk aandachtspunt binnen de binnenmilieu problematiek. Lawaai heeft namelijk een bewezen negatieve invloed op het stressniveau van de mens. Bovendien heeft het nadelige gevolgen voor het concentratievermogen, worden er meer fouten gemaakt en neemt de productiviteit af.

Hoe kunnen we de akoestiek verbeteren in schoolgebouwen?

Een akoestisch plafond zal het probleem niet oplossen aan de basis (verkeersdrukte, lawaai door installaties, lawaai in de klas, …) maar zal wel het aanwezige geluidniveau in het klaslokaal verlagen, waardoor een verhoogd akoestisch comfort en een betere leeromgeving ontstaat.

Ook tapijt zorgt voor een betere akoestiek. Het draagt bij aan een productievere leeromgeving, omdat de klaslokalen comfortabeler en rustiger zijn. Tapijt verbetert het binnenklimaat, zodat onze kinderen in een schonere en veiligere omgeving kunnen leren.