Thermisch comfort

Thermisch comfort is de mate waarin mensen tevreden zijn over het thermisch binnenklimaat van een gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld over de temperatuur in het lokaal, maar ook over tocht en luchtvochtigheid. Diverse factoren beïnvloeden het thermisch binnenklimaat, zoals het buitenklimaat (wind, zon en temperatuur), isolatie van het gebouw, de beglazing, de vloer en de verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen.

Klachten van de leerlingen en leerkrachten hebben vaak betrekking op de temperatuur in het klaslokaal. In de winter is de temperatuur vaak onacceptabel laag, voornamelijk in de ochtend. In de zomermaanden is het vaak te warm in de klaslokalen, terwijl het leerproces bij temperaturen hoger dan 25° C weinig effectief blijkt. Ook kan dit leiden tot gezondheidsklachten als hoofdpijn en vermoeidheid.

Hoe verbeteren we het thermisch comfort in een schoolgebouw?

Door te isoleren ga je merkelijk minder energie verbruiken om je schoolgebouw te verwarmen. Zo bespaar je stevig op de maandelijkse kosten. Tegelijk doe je ook moeder natuur een plezier. Een efficiënt energieverbruik vermindert het broeikaseffect. Daarom beantwoorden goede raamprofielen aan de Europese en nationale richtlijnen inzake energieprestatie.

Ruimtes met een intensief gebruik, waar verschillende mensen samen zitten, hebben baat bij een continue en optimale ventilatie. Een gezonde, zuurstofrijke leer- en werkomgeving bevordert het prestatievermogen en het welbevinden. Daarnaast zorgt een efficiënt ventilatiesysteem ook voor economische voordelen.