Hoe gezond is uw schoolgebouw?

Wist u dat…

… de luchtkwaliteit in een gemiddeld schoolgebouw vele malen slechter is dan in een kantoor of zelfs een gevangenis?

… een slecht binnenmilieu negatieve effecten heeft op de gezondheid?

… een slecht binnenmilieu ook effect heeft op de leerprestaties van leerlingen?

… het gros van oude schoolgebouwen een slecht tot zeer slecht binnenmilieu heeft?

… kinderen extra kwetsbaar zijn voor een ongezond binnenmilieu?

… uit onderzoek blijkt dat in 80% van de Nederlandse scholen de binnenlucht slecht is?

… de juiste maatregelen bij schoolrenovatie kunnen leiden tot een besparing van 40% op de energiekosten?

… ziekteverzuim verminderd kan worden door een gezond binnenmilieu?

Een slecht binnenmilieu op school leidt tot diverse comfort- en gezondheidsklachten, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten.

Gevolgen ongezond binnenmilieu

Een slecht binnenmilieu op school leidt tot diverse comfort- en gezondheidsklachten, bij zowel de leerlingen als de leerkrachten:

gevolgen-scholen