Luchtkwaliteit

Of de lucht in een klas van goede of juist slechte kwaliteit is, is met het blote oog niet te zien. Wel zijn de gevolgen van een slechte binnenlucht te herkennen aan bijvoorbeeld een muffe geur en beslagen ramen. In de loop van de dag merkt u dat de leerlingen en leerkrachten vermoeid raken en dat hun concentratievermogen vermindert.

De lucht in een lokaal kan op verschillende manieren verontreinigd raken. Bijvoorbeeld door uitdamping van vluchtige stoffen afkomstig van diverse materialen, zoals vloerbedekking, gordijnen en gebruikte bouwmaterialen. Ook de uitademingslucht en geurstoffen van de personen die in het lokaal aanwezig zijn, kunnen zorgen voor een verontreiniging van de lucht. Daarnaast kunnen stof en huisstofmijt boosdoeners zijn. Al deze verontreinigingen kunnen gezondheidsklachten en discomfort veroorzaken. De CO2-concentratie is een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. CO2, ofwel koolstofdioxide, komt iedere keer vrij wanneer we uitademen. Wanneer de CO2-concentratie in een klaslokaal hoog is, betekent dit ook dat de concentratie van zuurstof laag is.

Uit onderzoek blijkt dat een te hoge CO2-concentratie een negatief effect heeft op de leerprestaties van de leerlingen. Er is dus een direct verband tussen een gezonde binnenlucht en rapportcijfers.

Hoe verbeteren we de luchtkwaliteit?

Uit het oogpunt van energiezuinigheid zijn moderne gebouwen zo ontworpen dat ze bijna luchtdicht geworden zijn. Deze dichtgeplakte units hebben vaak als neveneffect dat de binnenlucht van slechte kwaliteit is. En dat wordt een steeds grotere zorg.

Ruimtes met een intensief gebruik, waar verschillende mensen samen zitten, hebben baat bij een continue en optimale ventilatie. Een gezonde, zuurstofrijke leer- en werkomgeving bevordert het prestatievermogen en het welbevinden. Daarnaast zorgt een efficiënt ventilatiesysteem ook voor economische voordelen.

Ook tapijt heeft een betere invloed op de luchtkwaliteit dan andere vloerdekkingen. Verder beschermen bepaalde verfsoorten onze gezondheid. Schadelijke milieu-invloeden belasten in toenemende mate het woonklimaat en daarmee onze gezondheid. Tot de negatieve factoren behoren:

  • schadelijke stoffen, rook, kiemen en bacteriën
  • elektrosmog
  • allergieën