Gezonde Scholen Barometer onderzoekt kwaliteit van schoolgebouwen

Persbericht

Antwerpen, 4 september 2014 – Ook in dit nieuwe schooljaar blijft het Centrum voor Gezonde Scholen ijveren voor duurzame investeringen in scholenbouw. Het Benelux expertisecentrum brengt al 5 jaar lang de schrijnende toestand in de scholenbouw onder de aandacht. Het blijft een verontrustende realiteit dat de conditie van onze schoolgebouwen slechts langzaamaan verbetert. Nochtans gaan dagelijks 7,5 miljoen mensen werken en leren in de meer dan 15.000 scholen in de Benelux. Dankzij permanent onderzoek, inspirerende roadshows en continue informatie slaagt het Centrum voor Gezonde Scholen erin dat dit thema hoog op de agenda blijft staan.

Onderzoek naar uitdagingen in de scholenbouw

Het Centrum voor Gezonde Scholen voert permanent onderzoek uit naar de kwaliteit van het leefklimaat in schoolgebouwen. Hiermee vraagt het kenniscentrum om structurele aandacht voor de specifieke noden van schoolinstellingen en bijkomende investeringen om een goede schoolhuisvesting en een verantwoord binnenklimaat te waarborgen. Het is uitermate belangrijk dat de gereserveerde budgetten voor scholenbouwprojecten ingezet worden voor een duurzame langetermijnvisie op de ontwikkeling van een kwalitatief schoolpatrimonium.

De Gezonde Scholen Barometer zoomt daarom in op de leer- en leefkwaliteit in schoolgebouwen en inventariseert ervaringen van gebruikers, architecten en beleidsmakers. Het is het eerste onderzoek dat alle scholen in de Benelux betrekt en dergelijke cijfers verzamelt. We nodigen iedereen die een link heeft met scholen of met scholenbouw uit om deel te nemen aan het onderzoek. Zo kunnen we samen dit belangrijk thema actueel en bespreekbaar houden.

Succesvolle en inspirerende roadshow

Scholenbouw is een grote maatschappelijke uitdaging die innovatieve oplossingen en noodzakelijke investeringen vereist. Het Centrum voor Gezonde Scholen organiseert informatiesessies om architecten, schoolbesturen en beleidsmakers te informeren en inspireren over gezonde schoolgebouwen. Het Benelux initiatief kan intussen terugblikken op 36 succesvolle netwerkmomenten waar 2.000 deelnemers ervaringen en ideeën uitwisselden en actuele vraagstukken in de scholenbouw bespraken.

In de loop van 2014 en 2015 wordt deze roadshow verdergezet en volgen er nieuwe inspiratiesessies op bijzondere en vernieuwende schoollocaties. Zo kunnen we blijvend aandacht besteden aan een goede leeromgeving op scholen. Dit is belangrijk, want een gezond en inspirerend schoolgebouw heeft een positieve impact op de gezondheid en prestaties van leerlingen en onderwijzend personeel.

Website en e-communicatie in een nieuw jasje

Een nieuw schooljaar, een gloednieuwe website. Op het online informatieplatform www.gezondescholen.eu verschijnen actuele nieuwsartikelen, een overzicht van de informatiesessies en inspirerende cases in de scholenbouw. Verder is er heel wat informatie terug te vinden over de thema’s energiezuinigheid, comfort, binnenklimaat en duurzaamheid. Ook via de digitale nieuwsbrieven blijft iedereen die een link heeft met scholen of scholenbouw geïnformeerd over energiezuinige, duurzame en gezonde schoolgebouwen.