Dramatisch gesteld met binnenklimaat in scholen doorheen Benelux

Persbericht

Antwerpen, 8 mei 2012 – Het Centrum voor Gezonde Scholen is het eerste initiatief in de Benelux dat de verbetering van het binnenklimaat in scholen centraal stelt. Afgelopen jaar organiseerde het kenniscentrum een grootschalige online bevraging bij scholen in de Benelux om te peilen naar hun behoeften en knelpunten op het vlak van binnenklimaat. De vragenlijst werd door 890 scholen ingevuld.

In het onderzoek geeft bijna 1 op 4 schoolverantwoordelijken een onvoldoende voor het binnenmilieu van zijn of haar schoolgebouw. Nochtans vindt 81% de kwaliteit van het binnenmilieu in schoolgebouwen een absoluut aandachtspunt. Het Centrum voor Gezonde Scholen bracht de 3 meest prangende problemen binnen schoolgebouwen in kaart:

Het eerste en vaakst aangehaalde hinderpunt is de luchtkwaliteit. Maar liefst 42% van de schoolgebruikers vindt deze ronduit slecht. De lucht in de klassen is onaangenaam en muf met onder andere concentratieverlies en hoofdpijn tot gevolg.

In veel schoolgebouwen slaagt men er niet in om de temperatuur onder controle te houden. 1 op 3 scholen in de Benelux klaagt dan ook over een gebrek aan thermisch comfort. Bijna 40% van de onderzochte scholen heeft last van koude in de winter, terwijl 70% kampt met een te hoge temperatuur in de zomer. Heel wat klaslokalen beschikken vandaag nog steeds over enkel glas of zijn in de winterperiode overhit omwille van de centraal aangestuurde verwarming. Dit resulteert in een inefficiënt en onvoldoende economisch energiegebruik.

Een derde aandachtspunt is de akoestiek binnen schoolgebouwen. Ongeveer 1 op 3 schoolgebruikers ervaart geluidshinder vanuit de gangen of nabijgelegen ruimtes. Ruim 1 op 4 spreekt over galm en slechte akoestiek binnen de schoollokalen. Denk hierbij aan het geluid van 20 leerlingen met dribbelende basketballen in de sportzaal of het aantal decibel dat door een klas vol enthousiaste kleuters wordt geproduceerd.

Andere aandachtspunten die op de voorgrond treden zijn een gebrek aan lichtkwaliteit, gaande van slechte zichtbaarheid (onvoldoende licht) tot verblindend zonlicht, en een tekort aan ergonomisch verantwoord schoolmeubilair.

Ondanks vaak verwoede pogingen van de schooldirecties om van de schoolgebouwen een aangename leer- en leefomgeving te maken, ontbreekt het hen aan middelen, tijd, kennis en inspiratie. Ongeveer 40% van de schoolverantwoordelijken weet niet tot welke instantie ze zich moet richten met vragen rond subsidies. Nochtans worden er in de praktijk schitterende bouwprojecten gerealiseerd.

Het Centrum voor Gezonde Scholen organiseerde het afgelopen jaar een 20-tal informatiesessies doorheen de Benelux om schooldirecties, preventieadviseurs, technische medewerkers, leerkrachten en ouderraden kennis te laten maken met inspirerende projecten in de scholenbouw.

In de loop van 2012 zal het centrum een aantal congressen voor architecten organiseren in België en Nederland. Het Centrum voor Gezonde Scholen lanceert binnenkort ook de ‘Gezonde Scholen-monitor Benelux’, een continu onderzoek naar de staat van de schoolgebouwen en de informatiebehoefte van schooldirecties. De kick-off voor het onderzoek staat gepland in augustus 2012.