Gezond binnenklimaat in scholenbouw is gigantische uitdaging

Persbericht

Antwerpen, 16 oktober 2013 – Het Centrum voor Gezonde Scholen is een Benelux kenniscentrum dat streeft naar een verbetering van het binnenklimaat in scholen. Kennisopbouw, sensibiliseren en adviseren van schoolinstellingen, gebruikers en voorschrijvers staan hierbij centraal. 6,5 miljoen mensen gaan immers dagelijks naar de 15.000 scholen in de Benelux. Op vraag van vele instanties lanceert het centrum nu de jaarlijkse Gezonde Scholen Barometer.

Hoe bouwen we een aangename leer- en leefomgeving? Dit is een uitdaging waar veel schoolinstellingen voor staan. Bijzonder veel scholen kampen met een zware huisvestings-problematiek. De gebouwen zijn compleet verouderd en de infrastructuur beantwoordt niet meer aan de noden van een hedendaagse school. Het ontbreekt de directie echter vaak aan middelen, tijd, kennis en inspiratie om het bouw- en renovatieproces professioneel te beheren.

Het is natuurlijk al langer bekend dat het binnenklimaat in schoolgebouwen sterk te wensen overlaat. Eerder bleek uit de Gezonde Scholen-studie dat 1 op 4 schoolverantwoordelijken een ruime onvoldoende gaf voor het binnenmilieu van hun schoolgebouw. De zorgwekkende resultaten van deze studie onderstrepen de problematiek. Daarom lanceert het Centrum voor Gezonde Scholen de Gezonde Scholen Barometer, een breedschalig onderzoek dat de uitdagingen in de scholenbouw voor schoolgebruikers, beleidsmakers, architecten en andere betrokken partijen permanent in kaart zal brengen.

Om schoolinstellingen, opdrachtgevers, architectenbureaus en andere stakeholders te informeren en adviseren over energiezuinige, duurzame en gezonde schoolgebouwen, organiseert het Centrum voor Gezonde Scholen al enkele jaren regelmatig informatiesessies op inspirerende schoollocaties in de Benelux. Al meer dan 1.500 geïnteresseerde bezoekers deden de afgelopen jaren kennis en inspiratie op om het binnenklimaat in scholen te verbeteren en de energiezuinigheid te optimaliseren. Het Centrum voor Gezonde Scholen organiseert ook Europese studiereizen, waarbij bijzondere schoolprojecten en best practices in het buitenland bezocht worden. Dankzij de initiatieven van het Centrum voor Gezonde Scholen zijn intussen al tal van nieuwe gezonde scholen gebouwd.

Een gezond en inspirerend schoolgebouw met een stimulerende leer- en leefomgeving vormt namelijk een cruciale aanvulling op het onderwijsprogramma. Een planmatige en onderbouwde aanpak van renovatie- en nieuwbouwdossiers in de scholenbouw, met oog voor energiebesparing en duurzame oplossingen, maakt het mogelijk de onderwijskwaliteit en -huisvesting naar een hoger niveau te tillen. Hier staat natuurlijk tegenover dat er voldoende budgetten voor scholenbouw vrijgemaakt moeten worden. Ondanks de vaak veelbelovende ambities blijft dit toch nog een heikel punt.

De laatste jaren is er gelukkig een toenemende aandacht voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur en een visie op scholen van de toekomst. Het Centrum voor Gezonde Scholen heeft een enorme kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van akoestiek, ventilatie, verwarming, verlichting, ergonomie en visueel comfort in schoolgebouwen. Bij architecten en studiebureaus is er een toenemende aandacht voor het realiseren van duurzame schoolgebouwen. Ook de overheid begrijpt dat niet alleen de inhoud maar ook de vorm uitermate belangrijk is: verschillende overheden reserveren budgetten voor scholenbouwprojecten of gaan op zoek naar extra middelen om deze te financieren. Gezonde Scholen, daar bouwen we immers samen aan.