Links

Websites België

AGIOn
AGIOn subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen. Onder het kopje ‘subsidiëring’ op de website vindt u meer informatie over de verschillende subsidies en aanvraagprocedures.

Dienst voor investeringen van het Katholiek Onderwijs
Diko maakt deel uit van Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs en is expert op het gebied van gesubsidieerde scholenbouw in het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Energie Sparen
Geef aan in welke gemeente u gevestigd bent en zoek naar de beschikbare subsidies en premies.

GO!
De website van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen. Neemt u contact op met de afdeling Infrastructuur van de administratieve diensten.

Lekker Fris
Lekker Fris is een project opgezet door de Medisch Milieukundigen (MMK’s) bij het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) en de Afdeling Toezicht Volksgezondheid (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid), gericht op het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen. De website biedt diverse tips voor een goed begin, maar u dient er wel rekening mee te houden dat deze maatregelen op de lange termijn niet voldoende zijn.

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten
Het onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap biedt een uitgebreide juridische en pedagogische dienstverlening aan de inrichtende machten die onderwijs organiseren.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Op deze website vindt u verdere contactinformatie binnen het provinciaal onderwijs in Vlaanderen.

Scholen van Morgen
De DBFM ‘Scholen van Morgen’ zal tot 2017 over heel Vlaanderen zowat 200 schoolgebouwen ontwerpen, financieren en bouwen, verspreid over alle netten en dit voor een totale projectwaarde van € 1,5 miljard. Deze PPS-constructie is een samenwerking van Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) en de Vlaamse ParticipatieMaatschappij (samen NV Schoolinvest) enerzijds en Fortis Real Estate (Ageas) en BNP Paribas Fortis Bank (samen FScholen) anderzijds.

VITO
Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken.

Vlor
De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Vertegenwoordigers uit het hele onderwijslandschap en van de sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties overleggen in de Vlor over het onderwijs- en vormingsbeleid. Op basis daarvan geeft de Vlor adviezen aan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming en aan het Vlaams Parlement.

Websites Nederland

DUO
DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen.

Een frisse school begint in de klas
De voorlichtingsfilm van de GGD GHOR Nederland biedt informatie over het belang van een gezond binnenmilieu in de klas en hoe dit te realiseren.

Energieke Scholen
Het project Energieke Scholen betreft een landelijke campagne waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan met energie en binnenmilieu om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken.

Frisse Scholen
Website van de overheidsorganisatie Agentschap NL. Kijk bij publicaties naar ‘financieringsconstructies’ of de ‘subsidiewijzer’.

GGD GHOR Nederland
Website van GGD GHOR Nederland, de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Green Deal Scholen
Green Deal Scholen zorgt ervoor dat schoolbesturen en gemeenten toegerust zijn om samen de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken.

Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2009 het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op. Het Landelijk Steunpunt ondersteunt scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere organisaties bij de ontwikkeling van brede scholen.

Naar een gezonde school
Deze website is een initiatief van ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). Met een whitepaper over het belang van schone en gezonde basisscholen.

PO-Raad
De PO-Raad is een sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs (basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs).

RIVM
Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u diverse publicaties met betrekking tot binnenmilieu.

Ruimte-OK
Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang is een initiatief van de PO-raad, VO-raad, VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang. Het is een organisatie met expertise en onafhankelijke positie op het gebied van ontwikkeling, financiering en organisatie van huisvesting voor onderwijs en kinderopvang.

VO-Raad
De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de VO-Investeringsagenda en de VO-Professionaliseringsagenda.