Open campus met inspirerende omgeving stimuleert interactie

kOsh Herentals - 13 juni 2018

De vernieuwende en energiezuinige eerstegraadscampus van kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) streeft naar geborgenheid, licht en lucht, een open karakter en goede mobiliteit. De opzet van het ontwerp is een open campus met een dorpsplein als centraal hart van de school. Een speelse omgeving waarin de overgang van een basisschool naar een secundaire school op een naadloze manier kan gebeuren.

Openheid en transparantie lopen als een rode draad doorheen de campus en er werd veel aandacht besteed aan de verblijfskwaliteit voor de 1.000 leerlingen. Veel glas en ruime gangen zorgen voor visuele interactie. Open leerpleinen functioneren samen met de brede gangen als leefruimtes. Bruggen tussen de diverse vleugels creëren overdekte speelplaatsen en verschillende buitenruimten met elk een eigen karakter.

Het energieconcept omvat een installatie voor warmte- en koudeopslag (WKO) waardoor er duurzaam opgewekte warmte en energie-efficiënte koeling voor het gebouw beschikbaar is. Verder is het gebouw voorzien van een hoogwaardige thermische schil, energiezuinige LED-verlichting, automatische zonwering en CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning.