Fusieschool als vlaggenschip van toekomstonderwijs

Oscar Romerocollege Dendermonde - 11 oktober 2017

Scholen die volledig op zichzelf staan worden steeds zeldzamer. Door fusies daalde hun aantal in vier jaar met 10 procent. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil de schaalvergroting verder stimuleren en werkt momenteel aan een decreet ‘bestuurlijke optimalisatie’ waarin de krijtlijnen hiervoor geschetst worden. Door te fuseren kunnen scholen hun organisatie efficiënter beheren, zijn ze in staat een professionelere structuur op te zetten en hebben ze meer draagkracht voor investeringen in infrastructuur.

Het Óscar Romerocollege in Dendermonde is zo’n nieuwe samenwerkingsschool. Acht scholen werden in het nieuwe college geïntegreerd. Kinderen en jongeren kunnen er terecht van in de kleuterschool tot het einde van hun secundaire studies. De school biedt aso, bso en tso aan op verschillende campussen in de stad. Eigen aan deze school is de organisatie in domeinen, waarin de studierichtingen worden samengebracht volgens interessegebieden. Crevits noemde het college ‘een vlaggenschip van het gemoderniseerd toekomstonderwijs’.

Leerlingen van de eerste graad kregen onderdak in de nieuwbouw die gerealiseerd werd via de publiek- private samenwerking Scholen van Morgen. Campus Nachtegaal heeft een eigentijdse uitstraling met frisse en speelse kleuren en veel glas, en bestaat uit een groot lesgebouw en een sportgebouw. De pleinen en de bijzondere overdekte promenade zorgen ervoor dat de campus naadloos aansluit bij het historisch centrum van de stad.

Een looproute verbindt de gebouwen met elkaar en met de omgeving. Het onderwijsgebouw is opgebouwd rondom een vide met doorgaande trap en een opening aan de zuidzijde, waardoor daglicht ruim in het hart van het gebouw valt en het contact met de buitenwereld vergroot. Door de flexibele opzet kunnen in de toekomst meer studieplekken gecreëerd worden in het kader van competentiegericht onderwijs.