Bijzondere transformatie waar historie en nieuwbouw perfect samengaan

Sint-Lievenspoort Gent - 21 februari 2018

Verscholen tussen de Gentse gevels ligt het 140 jaar oude Sint-Lievenspoortklooster van de Zusters van Liefde, een imposant neogotisch complex. Het verouderd gebouw werd getransformeerd tot een licht en (multi)functioneel schoolgebouw. Kleuter- en lagere school BuBaO Sint-Lievenspoort biedt aangepast onderwijs voor kinderen met gehoor-, spraak-, taal- en autismespectrumstoornissen. Leerlingen met speciale noden. En dus ook een schoolgebouw met speciale vereisten.

De bebouwing op het binnenhof maakt plaats voor een open buitenruimte en een transparante polyvalente zaal. Hedendaagse architecturale ingrepen zorgen voor een vlotter circulatiepatroon, een betere oriëntatie, meer identiteit en openheid. Rond de historische kloostergangen worden flexibele en heldere klassen ingericht. De voormalige kapel met prachtige gewelfde plafonds krijgt een herbestemming als sportzaal. Met de unieke dakspeelplaats wordt de beschikbare buitenruimte optimaal benut.

In klaslokalen is een goede akoestiek altijd van belang, want geluiden hebben een grote impact op het comfort van leerlingen en leerkrachten. Bij deze school voor buitengewoon onderwijs gaat het per klas om kleine leerlingaantallen (5 à 12 leerlingen), maar zijn de akoestische eisen net veel strikter. Intussen is de leeromgeving beduidend beter voor de leerkrachten, die de leerlingen beter kunnen horen, als voor de leerlingen, die stiller zijn en zich comfortabeler voelen.