Testimonial 7

”Het huidige subsidiesysteem is niet toereikend voor de grootschalige problematiek die er heerst in de scholensector.”