Testimonial 29

“De middelen om een school veilig te maken en de schoolhuisvesting aan te passen, schieten ruimschoots te kort.”